Monday, October 18, 2010

நீ முடிவெடு!

ராதேக்ருஷ்ணா

மனது பலவீனமானால் வாழ்க்கையே
நரகமாகும்! மனதில் நம்பிக்கை
இருந்தால் வாழ்வே
 ருசிகரமாயிருக்கும்! உன் மனது!
உன் வாழ்க்கை! உன் 
சந்தோஷம்! நீ முடிவெடு!

0 comments:

  © Blogger template 'iNY' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP